• 26 października 2022

Praca w Sejmie RP

Dziś w Sejmie prace nad budżetem państwa na 2023 rok.
Ze świadomością, że raczej pracujemy nad czymś mocno wirtualnym…