• 3 lipca 2024

Posiedzenie komisji Regulaminowej w sprawie Marcina Romanowskiego

Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych procedujemy dziś wniosek Prokuratora Krajowego dot. wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS (b. Wiceministra Sprawiedliwości) Marcina Romanowskiego.
*
Zarzuty poważne, dotyczą nieprawidłowości w przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości (w sumie dotyczy to setek milionów złotych).
„Wielokrotnie przekroczył uprawnienia”, „naruszając zasady bezstronności”, ”poświadczył nieprawdę w dokumentach” – m.in. takie sformułowania można przeczytać.
*
Dowody także wyglądają poważnie – poza dokumentami zeznania i nagrania ‼dokonywane przez dwa lata przez pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości