• 16 grudnia 2021

PONADPOLITYCZNIE DLA OBIEKTÓW UNESCO

Dziś wraz z posłem Andrzejem Kryjem, z którym współpracujemy w Parlamentarnym Zespole ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, odbyliśmy w Ministerstwie Infrastruktury spotkanie dotyczące możliwości umieszczania na znakach drogowych przy drogach krajowych symbolu miejsca światowego dziedzictwa UNESCO (sprawy od wielu lat nie udaje się załatwić…).
Rozmowa była konkretna i otwarta (bez stwierdzeń typu „rozważymy, przemyślimy…”).
Urzędnicy ministerstwa nie ukrywali swoich obaw – m.in. dotyczących kosztów wymiany/uzupełnienia tablic informujących o obiektach UNESCO, pojawienia się oczekiwań umieszczania kolejnych symboli na znakach drogowych, jak i ew. nadmiaru znaków przy drogach.
Myślę, że udało nam się rozwiać wątpliwości i ustalić drogę dotarcia do rozwiązania, na które czekają zarządcy miejsc światowego dziedzictwa UNESCO.