• 17 lutego 2023

Pomysły PIS..

Dlaczego skoro raport przygotowany dla Ministerstwa Zdrowia wskazuje, że założenia Krajowej Sieci Onkologicznej się nie sprawdzają, PiS brnie w kontynuację tego pomysłu ⁉️
Przecież centralizacja nigdy się nie sprawdza❗️ A perspektywa odebrania możliwości leczenia nowotworów niektórym małym szpitalom to skandal.
*
– Raport z pilotażu KSO nie przedstawia żadnego dowodu, że dzięki sieci poprawiły się wyniki leczenia i dostępność procedur medycznych. Przeciwnie, wskazuje, że błędna decyzja ośrodka wiodącego w leczeniu onkologicznym (a takie zdarzały się w pilotażu) powodowała, że inne szpitale nie podejmowały leczenia pacjenta..
– Co najgorsze – po wejściu w życie ustawy o sieci małe szpitale pulmonologiczne, leczące dziś nowotwory płuc, które nie spełnią wymogów ustawy, nie będą już mogły tego robić….