• 25 marca 2021

Pomoc dla tarnogórskich obiektów UNESCO

Ustawa z 2013 r. wymienia kilka górniczych obiektów (kopalnie soli w Wieliczce, Bochni, kopalnię siarki „Machów”, czy Muzeum Górnictwa w Zabrzu), którym skarb państwa przekazuje dotacje – na dokończenie likwidacji niezabytkowych części zakładów górniczych, rekultywację terenów zdegradowanych przez te podmioty, ale również – co może nas w Tarnowskich Górach szczególnie interesować – „utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części kopalń”. Dlaczego nie ma w tym gronie naszej Zabytkowej Kopalni Srebra?
Różnica między tarnogórskimi obiektami, a wymienionymi w ustawie jest jedna zasadnicza – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej nie jest następcą prawnym podmiotu prowadzącego w przeszłości eksploatację górniczą w tych obiektach.
Ale przecież Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wyręcza Skarb Państwa w dziele „ochrony, konserwacji i przekazania przyszłym pokoleniom dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” (co wynika z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji).
Skierowałem więc do ministra Sasina interpelację nt. zasadności dołączenia do listy podmiotów otrzymujących dotację obiektów w Tarnowskich Górach: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=19513