• 7 sierpnia 2019

Polityka prorodzinna

Żadna praca, nawet najbardziej odpowiedzialna, nie może przesłonić tego co najważniejsze. Jestem tatą wspaniałej trójki dzieci: Igi, Jagody i Stasia. Dobra i mądra polityka prorodzinna to wielkie wyzwanie przed jakim stoi parlament. W minionej kadencji Sejmu wspierałem szereg inicjatyw ustawodawczych dotyczących dobrych rozwiązań dla rodzin. Jednak wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia: inwestycje w parki i place zabaw, które stworzą nawyk rodzinnego spędzania wolnego czasu, modernizacja przedszkoli i szkół, większe wsparcie dla rodziców.