• 9 października 2019

Podziękowanie od burmistrza Arkadiusza Czecha

„Nie przypuszczałem, że powiem to w tym miejscu, ale bardzo ci dziękuję!” – takie słowa usłyszałem od burmistrza Arkadiusza Czecha na scenie podczas „Gwarków” w 2017 r.

Rzeczywiście nasze wspólne działania promujące wpis na Listę UNESCO przebiegały wzorowo i były przykładem na to, że warto współpracować!