• 12 sierpnia 2023

PARLAMENTARNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W obecnej kadencji kieruję Komisją ds. Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej – organizacji zrzeszającej 18 państw europejskich.

We wrześniu ub. r. zorganizowałem jej posiedzenie w Krakowie. Tematem było „Zarządzanie i ochrona obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Doświadczenia w tym obszarze wymienialiśmy
w gronie parlamentarzystów z 10 krajów: Polski, Włoch, Albanii, Chorwacji, Czech, Węgier, Serbii, Rumunii, Ukrainy i Czarnogóry.

Gościliśmy także przedstawiciela Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Najbardziej poruszającym momentem posiedzenia było wystąpienie parlamentarzystów z Ukrainy, którzy mówili o skali zniszczeń zabytków i miejsc światowego dziedzictwa dokonywanych przez Rosjan, jak również o planach ich odbudowy.