• 9 listopada 2022

Otwarcie Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Dzisiaj wziąłem udział w uroczystym otwarciu Zielonej Pracowni. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim  mogą już z niej korzystać, wszystko po to, aby rozwijać w nich wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody w szerszym znaczeniu, ale także pokazywać wartości przyrodnicze najbliższego im otoczenia.