• 10 czerwca 2021

Obchody Święta 3 Maja i upamiętnienie powstań śląskich

Wraz z Przemysławem Cichoszem – Przewodniczącym Rady Powiatu i Wicestarostą Sebastianem Nowakiem objechaliśmy dziś kilka miejsc w powiecie tarnogórskim poświęconych powstańcom śląskim – w Tarnowskich Górach, Reptach Śl., Strzybnicy, Pniowcu, Świerklańcu, Radzionkowie i Żyglinie. Zapaliłem również znicze na powstańczych mogiłach na radzionkowskim i żyglińskim cmentarzu.