• 12 marca 2021

O praworządności na antenie Radio Katowice

Ambasadorowie unijnych krajów omawiają dziś w Brukseli pakiet budżetowy. Niemcy, którzy kierują pracami Unii Europejskiej chcą dziś sprawdzić jakie jest poparcie dla całego pakietu budżetowego i kto oprócz Polski i Węgier zgłasza wątpliwości w sprawie powiązania funduszy z praworządnością. Przepisy miały pierwotnie chronić interesy finansowe Unii przed korupcją i oszustwami, ale podczas negocjacji nad rozporządzeniem dodano kryterium praworządnościowe i kwestie sądownictwa. Czym w takim razie jest ta praworządność i kto ma decydować o tym, czy jakiś kraj jest praworządny, czy nie.

Całość audycji do wysłuchania: https://fb.watch/4b3kW-qo0T/