• 30 marca 2021

O Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na posiedzeniu Sejmu RP

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu wyraziłem swoje oburzenie wobec tego, co się dzieje w związku z przygotowaniami do wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Okazuje się, że środki w ramach tego funduszu będą prawdopodobnie o połowę mniejsze, niż to się wydawało jeszcze kilka miesięcy temu…
W tej chwili przygotowania do transformacji energetycznej sprowadzają się jedynie do negocjacji rządu ze związkami zawodowymi górnictwa. Te negocjacje przebiegają zaskakująco szybko i tu już zaczynają krążyć legendy na Śląsku, jakich argumentów czy też jakiej wiedzy operacyjnej używa się, żeby one sprawnie przebiegały.