• 25 marca 2021

Nowy podatek od komputerów i smartfonów

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad projektem ustawy, która ma wprowadzić dodatkową opłatę od elektroniki. Nowa stawka podatku obejmująca urządzenia takie jak smartfony, komputery, tablety i telewizory może wynieść nawet 6%, co przełoży się na wzrost cen tych urządzeń nawet o 300-600 zł.

W Polsce funkcjonuje już opłata reprograficzna, która jest doliczana do ceny sprzętu i przekazywana organizacjom zarządzania zbiorowego prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, jak np. ZAiKS. Jednak na mocy nowych przepisów podatek ten wzrośnie i obejmie dodatkową grupę urządzeń.

Wątpliwości nie ulega, że w dobie pandemii, gdy sprzęt elektroniczny stał się de facto niezbędny do codziennego funkcjonowania, obciążenia przy jego zakupie powinny zmaleć, a nie wzrosnąć. Nowy podatek przede wszystkim ograniczy dostęp do sprzętu najbiedniejszym grupom społecznym.

Cała treść interpelacji: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=20749