• 10 czerwca 2021

Konferencja „O sprawiedliwy podatek dochodowy dla Polaków”

Dzisiaj odbyła się konferencja „O sprawiedliwy podatek dochodowy dla Polaków” w ramach posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Monitorowania Modernizacji Systemu Ochrony Zdrowia, Polityki Senioralnej i Wdrażania w Samorządach Holistycznej Gospodarki Komunalnej z inicjatywy Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego i Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
💬Ważne jest, aby owocem pracy parlamentu, w tym Senatu, były podatki, które są zrozumiałe dla Polaków, akceptowalne w nowoczesnym społeczeństwie, a jednocześnie rzeczywiście równo rozkładające akcenty na wszystkie grupy społeczne – Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.
💬Trzeba sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy polski podatek dochodowy od osób fizycznych w praktyce zapewnia powszechne, równe i sprawiedliwe opodatkowanie? – Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP Krzysztof Kwiatkowski.
💬Po raz pierwszy taka debata odbywa się nie w kontekście zmian, które już są procedowane, tylko w ogóle po raz pierwszy dyskutujemy o tym, czy podatek od osób fizycznych spełnia kryteria sprawiedliwego opodatkowania – Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. dr hab. Adam Mariański.
💬Obecny system opodatkowania dochodu osób fizycznych nie spełnia konstytucyjnych zasad powszechności, równości i sprawiedliwości podatkowej – Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. dr hab. Adam Mariański.
💬To wzrost gospodarczy pozwala pobrać podatki i sfinansować koniecznie usługi publiczne. Podatki powinny być tak skonstruowane, aby nie zakłócić tego rozwoju gospodarczego-Główny Ekonomista FOR dr Sławomir Dudek.