• 27 września 2022

Komisja ds. Kultury Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Krakowie

Pod koniec września w Krakowie odbywało się posiedzenie kierowanej przeze mnie Komisji ds. Kultury Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (międzynarodowej organizacji zrzeszającej 17 państw).
*
Jako temat spotkania wybrałem „Zarządzanie i udostępnianie miejsc światowego dziedzictwa UNESCO”.
Z polskiej strony zaprosiłem do przedstawienia krajowych doświadczeń przedstawicieli Krakowa, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemii Tarnogórskiej. Zagraniczni goście bardzo dobrze przyjęli te prezentacje.
*
Ciekawe były również wystąpienia parlamentarzystów z ośmiu państw, którzy przyjechali na moje zaproszenie o Krakowa. Spośród prezentacji rozwiązań dotyczących ochrony miejsc UNESCO w poszczególnych krajach największe wrażenie zrobiła informacja przekazana przez senatorkę z Włoch,o tym że w jej kraju przeznacza się rocznie 78 mln euro na ich ochronę (kwota robi wrażenie nawet przy świadomości, że w Italii jest najwięcej obiektów światowego dziedzictwa).
*
Najbardziej poruszającym momentem posiedzenia było wystąpienie parlamentarzystów z Ukrainy. Zaprezentowali oni zarówno skalę zniszczeń zabytków i miejsc światowego dziedzictwa dokonywanych przez Rosjan, jak również plan ich odbudowy (częściowo już realizowany na wyzwalanych terenach).
*
Goście mieli również okazję zobaczyć dwa polskie obiekty z Listy UNESCO – Kraków i Wieliczkę.