• 21 października 2022

Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu w sprawie ustawy przerzucającej obowiązek dystrybucji węgla na samorządy.

Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu w sprawie ustawy przerzucającej obowiązek dystrybucji węgla na samorządy.
Pomysł takiego rozwiązania jest z gruntu zły. Jeśli rząd nie radzi sobie z tym zadaniem, powinien przekazać je w ręce przedsiębiorców, uregulować im ceny i zasady dystrybucji. Rząd M. Morawieckiego odsuwa w ten sposób od siebie odpowiedzialność za fatalną politykę energetyczną i prawdopodobny bałagan i chaos wynikający z zapisów tej ustawy.
Poza tym ustawa nie gwarantuje samorządom ani zabezpieczenia właściwej dystrybucji, ani jakości odbieranego surowca, odpowiednich warunków finansowych czy bezpieczeństwa prawnego.
Sprzeciwiamy się także temu, aby środki na sfinansowanie sprzedaży tańszego węgla od gmin pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Naszym zdaniem powinno być to finansowane z budżetu państwa, pod kontrolą Parlamentu. Uważamy także, że nie do przyjęcia jest przepisanie z ustawy COVID-owej zapisu o bezkarności urzędników.
Będziemy poprawiać tę ustawę w Senacie.