• 12 maja 2024

Kluby Radnych Koalicji Obywatelskiej w tarnogórskim samorządzie.

W tym tygodniu ukonstytuowały się Kluby Radnych Koalicji Obywatelskiej w tarnogórskim samorządzie.
Przewodniczącą Klubu w Radzie Miejskiej została Aleksandra Król-Skowron, a w Radzie Powiatu Przemysław Cichosz.
*
„Szliśmy do wyborów z hasłem potrzeby zmiany w samorządzie i pozostajemy w przekonaniu o jej konieczności. Oczekujemy zmiany stylu komunikacji z mieszkańcami, zmiany sposobu zarządzania inwestycjami,
Formę naszego udziału w pracach tarnogórskiego samorządu warunkujemy zarówno możliwością realizacji naszego programu, jak i ustaleniami personalnymi adekwatnymi do wyniku uzyskanego przez Koalicję Obywatelską.