• 16 grudnia 2021

Jaki będzie dalszy los kopani?

Jutro ma zostać podpisane porozumienie pomiędzy rządem, a związkami zawodowymi, dot. likwidacja w Polsce górnictwa węgla kamiennego. Zdumiewa sam fakt, że rząd uważa, że należy rozmawiać jedynie ze związkami górniczymi, a ignoruje np. przedsiębiorstwa produkujące dla górnictwa, czy śląskie samorządy…
Podpisywane porozumienie zakłada m.in. dopłaty na nierentownych, działających kopalń.
Pominę już fakt, że UE poduszcza dopłacanie do likwidacji kopalni, ale nie do funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa (oczywiście słusznie) i możliwe jest, że porozumienie to będzie musiało być zmienione.
Ale zapytam – czy to moralne, oczekiwać od nas, żebyśmy (w podatkach, czy cenie prądu) dopłacali do nieefektywnych kopalń ?!?
Jeżeli złoża są już trudne do wydobycia i zwyczajnie już się nie opłaca fedrować w tym miejscu, kopalnię trzeba zamknąć.
Przecież nawet biorąc pod uwagę gwarancje socjalne dla górników, taniej może być posłać ich na urlopy pomostowe, niż dopłać do nierentownej kopalni.