• 7 sierpnia 2019

Interwencje

Kończąca się kadencja Sejmu to mnóstwo spotkań w moim biurze poselskim oraz podczas różnorakich wydarzeń na terenie powiatu tarnogórskiego i okolic. Podejmowałem też wiele interwencji w sprawach indywidualnych – czy to zwracając się z pismami do odpowiednich instytucji, czy też spotykając się z lokalnymi władzami.

Zwracałem się z prośbą o informację nt. zaniechania w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, realizacji północnej części projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice”, a konkretnie rezygnacji z prac na odcinku Będzin – Katowice – Tychy, zapewnienia środków na dofinansowanie wydawania miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” w 2017 r., Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – w szczególności kwestii dotyczącej deputatu węglowego dla emerytów i rencistów górniczych. Interweniowałem również do Ministra Energii w sprawie świadectw efektywności energetycznej. Zwróciłem się także do właściwych organów w związku z otrzymaniem przez wielu mieszkańców pisma wzywające do zapłaty zaległej kwoty wartości udziału w Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w siedzibą Piekarach Śląskich.

Na prośbę samorządowców i mieszkańców Tarnowskich Gór wnioskowałem do ministerstw oraz GDDKiA w sprawie budowy chodnika wzdłuż Drogi Krajowej 11, w ciągu ulicy Korola w Tarnowskich Górach oraz w sprawie dotyczącej przebudowy skrzyżowania  DK-78 z ulica Długą oraz ulicą Witosa w dzielnicy Repty Śląskie.

W związku z wnioskiem mieszkańców Radzionkowa zwracałem się do PKP z prośba o ujęcie w ramach jej realizacji inwestycji remontowej linii kolejowej nr 131 biegnącej m.in. przez Radzionków, budowy odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, które pomogą polepszyć komfort życia mieszkańców.

Na prośbę mieszkańców gminy Tworóg prosiłem Starostę Tarnogórskiego o wyjaśnienie dotyczące nieprawidłowości przy składowaniu odpadów na terenie sołectwa Brynek.

Do Ministerstw zwracałem się m.in.  w sprawie zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na lata 2019-2020 inwestycji pod nazwą „Adaptacja byłej kuchni w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”, umieszczenia SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w sieci szpitali, braku umowy na finansowanie świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, zapewnienia dalszego funkcjonowania gliwickiego szpitala przy ul. Radiowej 2, poprzez umieszczenie go w sieci szpitali PSZ.

Do wojewody  śląskiego kierowałem pisma w sprawie Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry nt. wypracowywania koncepcji dokończenia likwidacji niebezpiecznych odpadów po tych zakładach.