• 25 marca 2021

Interpelacja w sprawie zmiany w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Księgi wieczyste przedstawiają stan prawny nieruchomości, pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości oraz czy jest ona obarczona jakimiś roszczeniami. Niestety, w skutek luki prawnej księgi wieczyste mogą również być wykorzystywane w celu blokowania sprzedaży nieruchomości. Wystarczy zgłoszenie nieistniejącego roszczenia do sprzedawanej nieruchomości.

Ten proceder jest niestety coraz częściej spotykany i dobrze znany prawnikom. Skierowałem interpelację poselską do Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=20218