• 16 marca 2021

Interpelacja w sprawie pomocy dla zarządców obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO w czasie pandemii koronawirusa

Sytuacja prawna polskich obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO jest zróżnicowana, podobnie jak struktura dochodów ich zarządców. Polska zgłaszając do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO aplikacje o dokonanie kolejnych wpisów przyjęła na siebie zobowiązanie dbania o te najważniejsze dla dziedzictwa ludzkości obiekty. Zwracam się z interpelacją do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o indywidualne przeanalizowanie przypadku każdego z miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce (jest to możliwe ze względu na ich liczbę) pod kątem konieczności i możliwości udzielenia im pomocy przez państwo.