• 25 marca 2021

Interpelacja w sprawie nieprzyjęcia przez rząd Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Z końcem roku wygasł wieloletni Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Nadal nie przyjęto nowego. Czy dlatego, że pod rządami PiS nie ma już w Polsce przemocy w rodzinie…?