• 29 sierpnia 2022

Dziś w tarnogórskim „Chemiku” otwarto nowoczesne pracownie chemiczną i biologiczną

Do szkoły (pomału) czas…
Nie będzie to zapewne łatwy rok szkolny, zwłaszcza dla przeładowanych szkół średnich, przymuszanych jeszcze do prowadzenia indoktrynacji…
Ale jestem pewien, że nauczyciele jak zawsze będą robić wszystko, aby przekazać uczniom wiedzę i umiejętności.
Dziś w tarnogórskim „Chemiku” otwarto nowoczesne pracownie chemiczną i biologiczną, na wyposażenie których powiat tarnogórski pozyskał środki europejskie.
Z pewnością będą dobrze służyć edukacji młodych ludzi!