• 30 marca 2021

Bytomskie obchody rocznicy Plebiscytu na Górnym Śląsku

Dokładnie 100 lat temu Ślązacy wypowiadali się na temat przynależności państwowej swojej Ziemi. Frekwencja 97% świadczy, jak ważna była to decyzja. Bardzo podzielone wyniki pokazywały, jak skomplikowana jest historia Śląska i jego tożsamość, jak różne były oczekiwania Ślązaków. Złożyliśmy dziś kwiaty w Bytomiu, w miejscu gdzie była siedziba Polskiego Komisariatu Wyborczego, kierowanego przez Wojciecha Korfantego. W tym też Komisariacie Korfanty już po plebiscycie wydał rozkaz o wybuchu III Powstania Śląskiego.
Korfanty zarówno swoją działalnością w Komisariacie, jak i mądrym kierowaniem III Powstaniem (któremu nie przyświecała myśl o bohaterskiej śmierci, ale osiągnięcie korzyści, które są realne) dał Polsce tyle, jak mało kto. Jak wiemy, Polska „odwdzięczyła” mu się wyjątkowo podle.