• 16 maja 2024

Babciowe przyjęte!

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm przyjął m.in. Program Aktywny Rodzic (czyli tzw. „babciowe”) oraz ustawę o bonie energetycznym.
Dyskutowaliśmy także o różnorakich aspektach bezpieczeństwa państwa – na sali plenarnej została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kontekście dziwnego zbiegu kilku dużych pożarów w Polsce.
Uczestniczyłem także w niejawnym posiedzeniu prezydium Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych z udziałem Szefa Kancelarii Sejmu i jego współpracowników zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa.