• 31 marca 2023

1500 zł babciowego

Świadczenie, które będzie korzystne dla budżetu ❓
Właśnie takie rozwiązanie proponujemy ‼️
Osoba pracująca odprowadza więcej niż 1500 zł podatków i składek ZUS.
Kobiety będą mogły wrócić do pracy w dowolnym momencie (chce tego 90% z nich), #babciowe pobudzi gospodarkę.
*
Pamiętajmy też, że w czasie rządów PO-PSL liczba żłobków i klubów dziecięcych zwiększyła się pięciokrotnie.
Po wygranych przez nas wyborach także będą powstawać kolejne ‼️