• 14 marca 2022

Dobry przykład współpracy samorządu i społeczników (tylko dzięki tym dwóm grupom Polska nie wpadła w stan klęski humanitarnej).
Społeczny punkt wymiany ubrań działa już przy Gliwickiej 17, każdy potrzebujący może zabrać brakujące mu rzeczy.
Dary przyjmowane są na ul. Legionów 15.