• 10 czerwca 2021

100.rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

100 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja wybuchło III Powstanie Śląskie. Nie da się przecenić ile Polska zyskała dzięki niemu (choć tak naprawdę chyba w ogóle tego nie docenia…). Po Plebiscycie nie dało się wytyczyć granic w taki sposób, aby poszczególne powiaty trafiły do tego państwa, za którym głosowała większość (zazwyczaj w miastach wygrywały Niemcy, a w okalających je gminach Polska). Spory na ten temat dzieliły rodziny, bywało że w walkach naprzeciw siebie stawali bliscy krewni…
W jakimś stopniu do dziś wydarzenia te budzą emocje – np nazywanie Powstań Śląskich wojną domową przez niektórych jest odrzucane.
W setną rocznicę tych wydarzeń wraz z Jarosławem Makowskim, Grzegorzem Frankim postanowiliśmy odwiedzić kilka kilka śląskich miast, a w nich groby powstańców poległych w 1921 r.
Nawet wyszedł nam ciekawy skład – Ślązak od wielu pokoleń, Ślązak w trzecim pokoleniu i Ślązak z wyboru.
Pniok, krzok i ptok jak to mówią. Czy też godają…
Naszą wędrowkę zaczęliśmy pod domem Wojciecha Korfantego.
W Chorzowie dołączył do nas wiceprezydent Marcin Michalik.