• 1 października 2019

100. rocznica I Powstania Śląskiego

Nie skorzystałem z zaproszeń na wczorajsze i dzisiejsze centralne uroczystości związane z 100. rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego. Nie jestem przekonany, czy defilada wojskowa pod hasłem „Wierni Polsce” była optymalnym pokazaniem złożoności śląskich dziejów, śląskiej tożsamości (właściwie chyba należałoby użyć liczby mnogiej – śląskich tożsamości)…
W środę uczestniczyłem w uroczystości złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem w Kaletach.
Dziś rano wraz z radną powiatu tarnogórskiego Moniką Oleś zapaliliśmy znicze na grobie powstańca Józefa Brailicha na cmentarzu w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, byliśmy także pod poświęconym powstańcom śląskim pomniku w strzybnickim parku.
Znicz zapaliłem również w Radzionkowie, pod pomnikiem upamiętniającym powstańców śląskich pochodzących z tego miasta.