Praca naukowa

Pisanie i publikowanie to jeden z głównych „obowiązków” filologa. W ciągu kilku lat starałem się wywiązać z niego w miarę rzetelnie :-) – uzbierało się kilka różnorodnych wydawnictw. Przedstawiam tu niektóre z nich. Chętnie zapoznam się z opiniami czytelników.

Tyrmand

Leopold Tyrmand - pisarz (autor m.in. Złego oraz Dziennika 1954) , "król warszawskich bikiniarzy" - to postać, która przyciągnęła moją uwagę, zarówno jako zachwyconego czytelnika, jak i badacza literatury. Pokłosiem tej fascynacji była praca magisterska Bikiniarstwo jako zjawisko społeczne i kulturalne. W kręgu Leopolda Tyrmanda obroniona w Uniwersytecie Śląskim w 1999 roku /z wynikiem bardzo dobrym :-) / oraz następujące publikacje:

Książka
Tyrmand - bikiniarz, konserwatysta.
Szkice o literaturze i obyczaju
. Katowice 2001.
i teksty:
Od bikiniarza do konserwatysty. Tyrmand i muzyka rockowa.
"Opcje" [Katowice] 2001, nr 1.
Bikiniarze - próba portretu.
"Przegląd Artystyczno-Literacki" [Toruń] 2002, nr 3-4.
Skarpetki Tyrmanda.
W: Miniatura i mikrologia literacka.
Tom I. [Pod red. A. Nawareckiego], Katowice 2000.
i prawdziwa perełka.
Śląsk w oczach Tyrmanda.
"Śląskie Miscellanea", tom 14. Katowice 2001 oraz „U brzegów Leopolda Tyrmanda”, Koszalin 2016.