Linki

.

Platforma Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego

www.tg.platforma.org

Platforma Obywatelska

www.platforma.org

Platforma Obywatelska Region Śląski

www.slaski.platforma.org

Łukasz Garus – Radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

www.lukaszgarus.xt.pl

Media

Tygodnik „Gwarek”

www.gwarek.com.pl

Telewizja internetowa „Gwarek.tv”

gwarek.tv

Tygodnik „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”

www.gloszabrza24.pl

Tygodnik „Życie Bytomskie”

www.zyciebytomskie.pl

Tygodnik „Nowiny Zabrzańskie”

www.nowinyzabrzanskie.pl

Tarnowskie Góry

Portal Powiatu Tarnogórskiego

www.tg.net.pl

Urząd Miasta Tarnowskie Góry

www.tarnowskiegory.pl

Starostwo powiatowe w Tarnowskich Górach

www.bip.tarnogorski.pl